Archive for May, 2009

AFMM, top channel invasion DOC p2

Posted in AFMMTV with tags , , , on 31/05/2009 by afmmnews
Advertisements

No comment, 30 may 2009 by Sabir Kanaqi

Posted in AFMMTV with tags , , , on 30/05/2009 by afmmnews

 

30 May 2009. top channel employées broke in the school campus tday and started the destruction of the garden]. They blocked all the entry’s of AFMM. Students, professors and supporters remained imprisoned during several hours, and no state authority showed up in this electoral eve in Albania. TCH seized the oportunity of the departure of rector Çashku to a very important european think tank meeting, with the President of the European Commission José Manuel Barosso in Berlin, and to the South East European Cilect meeting in Istanbul. Rector Çashku is interrupting his working visit and will be back tomorrow.

 

Today….

AFMM, Top Channel invasion 22 may, part one…

Posted in AFMMTV with tags , , , on 30/05/2009 by afmmnews

Atrocities continue…

Letër e hapur TCH-së nga 20 nënshkrues

Posted in NEWS with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 30/05/2009 by afmmnews

rrethimi oborri 30 may 09

Zonjës Vjollca Hoxha, presidente e “Top Channel”
Zotit Enkelejd Joti, drejtor i përgjithshëm i “Top Channel”
Për dijeni, Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, z. Edi Rama
Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë e Energjisë, z. Genc Ruli

E nderuara zonja Vjollca, i nderuar zoti Enkelejd!
Ju patjetër jeni në dijeni për konfliktin që është hapur, në mënyrë krejt të panevojshme dhe artificiale, midis Akademisë së Filmit dhe Multimedias “Marubi”, për lulishten që ndodhet para kësaj Akademie, në territorin e ish-Kinostudios “Shqipëria e re”, ku stacionit tuaj televiziv i është akorduar nga qeveria shqiptare për marrje me qira një territor i përgjithshëm prej 4.918 m2, me vendim nr. 1445, dt. 29.10.2008.
Në këtë vendim cilësohet vetëm se këtë sipërfaqe “Top Channel”-i e merr te objekti ish-laboratori i filmit”. Në të vërtetë, te ky ish-laborator, (përreth e përpara tij) janë të gjitha mundësitë që të plotësohet nga stacioni Juaj territori i akorduar për shfrytëzim me një sipërfaqe të përgjithshme prej 4.918 m2.
Shtrirja e këtij territorit drejt perëndimit, përtej rrugës që ndan ish-laboratorin e filmit nga AFM “Marubi” dhe zaptimi i lulishtes aktuale para kësaj Akademie, është një interpretim keqdashës i vendimit në fjalë, i nxitur në mënyrë të veçantë nga ish-ministri i Kulturës, Ylli Pango.
Ai ka për qëllim të fusë në konflikt një shkollë të nderuar filmi, të vetmen që funksionon në Shqipëri me të gjithë parametrat europianë, me një stacion po aq të nderuar televiziv, siç është “Top Channel”-i, i cili nuk ka aspak nevojë të shkatërrojë të vetmen lulishte që ndodhet në territorin e ish-Kinostudios, të presë ullinj qindravjeçarë dhe dhjetëra pemë të tjera, për të hedhur aty beton ngjitur me godinën e Akademisë “Marubi”.
Jo vetëm përpara ish-laboratorit të filmit, por edhe më tej ka sipërfaqe të mjaftueshme djerrë, ka godina të amortizuara ose gjysmë të shembura, ku mund të realizohet sipërfaqja akorduar stacionit tuaj për marrje me qira.
Ne që nënshkruajmë, njerëz të kulturës, intelektualë, artistë e pedagogë, e ndiejmë veten pjesëtarë të kulturës që kultivon e rrezaton “Marubi” po aq sa ç’jemi pjesë e bisedave ose emisioneve të tjera të stacionit tuaj të nderuar, ku kemi ardhur sa herë na është kërkuar prej jush. Ne nuk mund ta kuptojmë që “Top Channel”-i duhet të zhvendoset ose të zgjerohet duke shkatërruar një institucion tjetër kulturor.
“Top Channel”-i, qysh sot ka punësuar regjisorë e redaktorë që janë diplomuar te “Marubi”. Ju e dini fare mirë se çdo universitet (dhe këtë status “Marubi” e ka të akorduar nga qeveria shqiptare prej 5 vjetësh) ka nevojë për një copë lulishte, ku do të çlodhen e rikrijojnë studentët, aq më shumë studentët e arteve vizive, të filmit.

Ju lutem kuptojeni, e nderuar zonja Hoxha e i nderuar zoti Joti, se momenti kur buldozerët dhe fadromat do të hynin në lulishten para Akademisë “Marubi”, do të ishte një pamje e turpshme, do të ishte një zhgënjim i thellë jo vetëm për ne, po për çdo shqiptar, për çdo prind që ëndërron në të ardhmen që fëmija i tij të studiojë për kinematografi a për media të tjera vizive.
Ju lutemi të distancoheni nga çdo zgjidhje që cenon dhe shkatërron të ardhmen e kësaj Akademie filmi të ngritur me një pasion të veçantë nga drejtori i saj, Kujtim Çashku dhe nga gjithë ekipi i tij, nga pedagogë shqiptarë e të huaj që i kanë dhënë emër kësaj shkolle edhe përtej Shqipërisë.

Me respekt,
vijojnë emrat e 20 nënshkruesve

Mimoza Ahmeti, Jutta Benzenberg, Henri Çili, Diana Çuli, Hervin Çuli, Inida Gjata, Abaz Hado, Abaz Hoxha, Elvis Hoxha, Ardian Klosi, Natasha Lako, Xhemal Mato, Piro Misha, Yllka Mujo, Edi Muka, Gëzim Qëndro, Vladimir Prifti, Artan Shkreli, Maks Velo, Krenar Zejno

Rrethimi Vazhdon / L’encerclement continue / The surrounding keeps going on

Posted in NEWS with tags , on 30/05/2009 by afmmnews

rethimi oborri 30 may - 6rethimi oborri 30 may - 17

Sot në orën 8:00 të mëngjesit Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi u rrethua deri në hyrjen e saj. Puntorët dhe përgjegjësi i tyre(I cili është i punësuar nga administrata e Top-Channel) rrethuan deri dhe hyrjen e brëndshme shkollën duke mbyllur çdo akses të saj, qoftë me mjete qoftë në këmbë. Policia e rendit u lajmërua për të shqyrtuar çështjen, dhe pasi konstatoi faktet në vendngjarje urdhëroi të ndërprerjen e rrethimit deri në ardhjen e inspektorit të policisë gjyqësore dhe shqyrtimit të dokumentacionit të çështjes në fjalë. Nga kjo pikë urdhri nuk u mor parasysh dhe puntorët vazhdojnë të punojnë akoma pa marrë parasysh asgjë pak momente pas largimit të policisë dhe pa pritur ardhjen e inspektorit. Policia private e Albafilm mbikëqyr dhe ndihmon punëtorët me mëditje të rrethojnë sa më mirë sipërfaqen e gjelbëruar dhe hyrjen e AFMM. Top Channel do të shkatërrojë parkun e gjelbëruar dhe të ndërtoj në këtë terren zyrat e saj, megjithëse as në kontratën që ka me qeverinë pa vizion, e as në ndonjë dokument tjetër nuk specifikohet një gjë e tillë. Rrethimi vazhdon dhe mbas tij vendin do ta zënë fadromat të cilat do të bëjnë të mundur heqjen dhe shkatrimin e pemëve dhe ullive 100-vjeçar, në mënyrë që të bëhet realitet ëndra e tyre prej betoni..

——————-

Aujourd’hui, 30 mai 2009, à 08h00, l’AFMM a été clôturé jusqu’à sa porte d’entrée. Les ouvriers et leur responsable (lequel est employé par l’administration de Top Channel) ont posé une clôture jusqu’à la porte d’entrée de l’école. La Police a été informé afin d’instruire le cas, et après avoir constaté les faits sur les lieux, ordonna l’arrêt immédiat jusqu’à l’arrivée de l’inspecteur de police judiciaire et l’instruction du dossier correspondant. A partir de là, l’ordre ne fût pas pris en compte, et les ouvriers continuent à travailler en ce moment même, sans aucune considération, quelques moments après le départ de la police, et sans attendre l’arrivée de l’inspecteur. La police privée d’Albafilm supervise et aide les ouvriers à clôturer au mieux l’espace vert et l’entrée de l’AFMM. Top Channel va détruire le parc fleuri et construire sur ce même terrain ses propres bureaux, alors que même dans le contrat qu’elle a avec ce gouvernement stérile, ou dans quelque autre document, il n’est spécifié une telle chose. La clôture continue et après ça, les bulldozers vont envahir l’espace, et rendront possible l’abattage et la destruction des arbres et oliviers centenaires, de façon à rendre réalité leur rêve de béton…..

—————

Today, May 30th, 2009, at 08:00, the AFMM was enclosed to its main door. The workmen and their person in charge (which is employed by the administration of Top Channel) posed a fence to the main door of the school. The Police was informed in order to investigate the case, and after having noted the facts on the spot, ordered to stop the surrounding until the arrival of the inspector of judicial police et le contrôle des documents. From there, the command was not taken into account, and the workmen continue to even work in this moment, without any consideration, a few moments after the departure of the police, and without awaiting the arrival of the inspector. The private police of Albafilm supervises and helps the workmen in order to enclose as well as possible the green area and the entrance of the AFMM. Top Channel will destroy the flowered park and will build on this same ground its own offices, whereas even in the contract which it has with this visionless government, or in some other document, it is not specified such a thing. The surrounding continues and after that, the bulldozers will invade space, and will make possible the demolition and the destruction of the trees and olive-trees centenaries, in order to turn to reality their dream of concrete …..

LA RETE by Flavio Costa

Posted in NEWS with tags on 29/05/2009 by afmmnews

muro_berlino
Vorrei prima o poi poter scrivere qualche articolo diverso sulla Marubi. Parlare di qualche cortometraggio degli studenti oppure di una delle numerose iniziative culturali che essa propone e invece mi ritrovo ancora a dover aggiornare la sua situazione precaria. E’ di pochi giorni fa (il 25 Maggio) l’ennesimo comunicato che mi è stato inviato in cui mi avvertivano che gli operai di Top Channel erano ritornati per cingere con una rete metallica il giardino della scuola approfittando dell’imminente partenza di Kujtim Cashku, invitato da Wim Wenders a Berlino ospite della conferenza “ThinkTank on European Film and Film Policy”.

Ironia della sorte questa conferenza ha come topic proprio “The Image of Europe” e oltre a Wenders sono presenti numerosi altri registi internazionali come il greco Costa Gavras o lo spagnolo Fernando Trueba oltre a quella del presidente di turno della Comunità Europea José Manuel Barroso.

Le reti, i muri e ogni tipo di recinzione sono diventate negli ultimi anni il simbolo del potere e della non tolleranza.

Appena 20 anni fa cadeva il muro più importante, quello di Berlino ma l’ebbrezza di vedere un mondo libero e unito sotto il segno della fratellanza e dell’amicizia tra i popoli è svanito presto e dal 2001 a oggi numerosi altri muri, reti o barriere sono sorte un po ovunque per marcare ancora una volta quella differenza che spaventa tanto i potenti della terra.

Top Channel ha detto che è pronta a tornare con i bulldozer per abbattere gli alberi di quel giardino che poche settimane prima era stato ribattezzato “Il parco delle Idee” uno spazio libero aperto a tutta la città dove poter esprimere o semplicemente ascoltare poeti, letterati e filosofi e discutere dei problemi della comunità proponendo alternative e dibattiti.

Gli operai questa volta sono ritornati con in mano l’autorizzazione a procedere firmata dal sindaco di Tirana Edi Rama che così facendo ha preso anche lui posizione in questa vicenda schierandosi con Berisha e Top Channel. Il tutto sta avvenendo sotto il più totale silenzio e disinteresse dei media nazionali.

Si è in campagna elettorale, a breve ci saranno le elezioni, e ancora una volta questa piccola scuola, questa piccola fabbrica di cultura, dimostra di essere inutile, non importante ai fini dello sviluppo della nazione.

Sali Berisha ed Edi Rama i due candidati principali di queste elezioni, anche secondo le parole di Fatos Nano intervistato a TV Klan, sembrano essere due facce della stessa medaglia.

Quella medaglia che, ripeto ancora una volta, è il bieco interesse economico, è il potere corrotto e corruttore che non vuole intralci lungo il suo percorso, quel potere che prende spesso, oltre alla forma del muro, anche quella del bulldozer.

Vista l’estensione della rete che è stata messa, si intuisce che l’edificio che sorgerà come nuova sede di Top Channel sarà enorme, sarà forse l’ennesimo grattacielo che svetterà su Tirana, una delle città con il più basso tasso di verde pubblico d’Europa, capitale di uno Stato che pretende di entrare in Europa, ma che viene ancora troppo spesso richiamato dagli organi Internazionali per comportamenti irregolari e per poca trasparenza politica, in cui i politici di entrambi gli schieramenti nascondono troppi scheletri nell’armadio e la cui popolazione all’estero è ancora troppo importante nel sostentamento dell’economia nazionale.

Paese in cui (ahimè) si porta avanti con convinzione il recente esempio italiano di scavalcamento della magistratura e di immunità politica, con dei fini (soltanto apparenti) di bene comune ma che invece nascondono sempre degli interessi economici di piccoli gruppi di potere se non di singole persone.

Domani, dopodomani o chissà quando torneranno gli operai di Top Channel con i loro Bulldozer e mi rattrista sapere che nessuno potrà fermarli, ne le mie parole ne le lacrime degli studenti ne ogni azione legale che la scuola ha preso o prenderà.

E quando in futuro ci si accorgerà di cosa si è perso distruggendo non soltanto un luogo ma una possibilità di cultura libera e indipendente, sarà troppo tardi, non si potrà tornare indietro e allora forse le mie parole prenderanno senso anche per chi ora è scettico o pensa che davvero sia inutile una scuola di cinema, e quelle lacrime che oggi cadono su un giardino domani cadranno su una terra arida grigia come il cemento che sta devastando un paese meraviglioso.

Per tirarmi su un po dalla tristezza di queste mie ultime frasi provo a immaginare che tutto questo che sta accadendo non sia vero, che sia semplicemente la sceneggiatura di un film con Bud Spencer e Terence Hill e che ci siano loro li ora pronti a respingere con una rumorosa e acrobatica scazzottata i cattivoni che arrivano con i loro Bulldozer e a ristabilire cosi la pace e l’armonia per quella piccola comunità di studenti che si è ritrovata ad essere al centro di interessi economici più grandi di loro e che come gli abitanti del villaggio nella giungla di Banana Joe sono impotenti di fronte al Potere.

Oh Banana-nana Joe…

https://afmmnews.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/afmmtv
http://www.afmm.edu.al/Home.html

 

Appeared Today @ Albanianews. http://www.albanianews.it

A happy destructive team…

Posted in AFMMTV on 27/05/2009 by afmmnews

Piketimet e Verdha tregojnë vendndodhjet e AFMM, TCH dhe AQSHF.
Me ngjyrë të kuqe rruga e kalimit në rast zjarri …
In yellow, AFMM, TCH, and National film Archive, In red the Fire Exit…